Tripletex

Tripletex er et nytt program vi har tatt i bruk for de av kundene som ønsker dette. Programmet er et webbasert økonomisystem som gjør regnskapet mer effektivt og enklere for både kunden og oss. Tripletex er svært brukervennlig og vil spare tid for bedriften din. Vi har opplæring for kunder som ønsker å ta i bruk Tripletex. Les mer

Regnskap

Alle bedrifter er pålagt å føre regnskap, men det betyr ikke at det skal være vanskelig eller til bry. Vi tar oss av regnskapet med de tilpasninger du ønsker, og du velger selv hvor ofte og hvordan du vil ha regnskapet presentert. Vi levere alltid til rett frist, og du kan stole 100% på at vi gjør jobben på en sikker og effektiv måte.

Årsoppgjør

Årsoppgjør er regnskapsårets viktigste begivenhet og det skal derfor legges ned et godt stykke arbeid i dette. Et årsoppgjør gir ikke bare oversikt over regnskapsårets økonomiske bevegelser, det er også et viktig strategisk redskap i forhold til fremtidig forretningsutvikling. Vi tilfredsstiller selvfølgelig alle krav som stilles fra myndighetene.

Rådgivning

Vi tilbyr all type økonomisk rådgivning. Uansett om du er i økonomisk trøbbel, eller bare vil ekspandere firmaet ditt, hjelper vi deg. Å være leder i små/mellomstore firma er ofte en ensom jobb. Vi er din støttespiller og bistår med hjelp til selvhjelp. Yter også bistand til personer som trenger hjelp til personlig selvangivelse (Skattemelding). Som kunde hos oss får du god økonomisk rådgivning.

Fakturering

Fakturering er en liten del av regnskapet, men en svært viktig del. Det kan ofte bli mye arbeid med fakturering. Vi tar oss av all type fakturering og følger opp fordringer. Vi holder alle frister slik at du slipper å bekymre deg. Vi har også et samarbeid med inkassobyrået Egeninkassospesialisten.

Lønnsarbeid

Lønn er et viktig felt for de fleste bedrifter. Det finnes kompliserte regelverk på hva en arbeidstager har krav på og kan få, og myndighetene setter krav til presis rapportering av lønn, skatt og andre kompensasjoner. Vi er har den rette erfaringen og kunnskapen til å hjelpe deg med alt innen dette feltet.

Starte firma

Tenker du på å starte ditt eget firma, men vet ikke helt hvordan du skal gå i gang? Vi hjelper deg steg for steg. Vi følger opp hele prosessen slik at du kan på enklest og raskest måte få ditt firma opp å gå. Vi hjelper også allerede etablerte bedrifter med vår ekspertise.