Regnskap

Alle bedrifter er pålagt å føre regnskap, men det betyr ikke at det skal være vanskelig eller til bry. Vi tar oss av regnskapet med de tilpasninger du ønsker, og du velger selv hvor ofte og hvordan du vil ha regnskapet presentert.

Årsoppgjør

Årsoppgjør er regnskapsårets viktigste begivenhet og krever mye arbeid. Et årsoppgjør gir ikke bare oversikt over regnskapsårets økonomiske bevegelser, det er også et viktig strategisk redskap i forhold til fremtidig forretningsutvikling. Hos oss er du sikker på det blir gjort riktig i henhold til krav og frister fra myndighetene.

Rådgivning

Vi tilbyr all type økonomisk rådgivning, og vil fungere som en støttespiller for deg som kunde. Vi yter også bistand til personer som trenger hjelp til personlig selvangivelse (Skattemelding).

Fakturering

Fakturering er en liten men viktig del av regnskapet. Vi tar oss av all type fakturering og følger opp fordringer. Vi holder alle frister slik at du slipper å bekymre deg. Vi har også et samarbeid med inkassobyrået Egeninkassospesialisten.

Lønnsarbeid

Det finnes kompliserte regelverk på hva en arbeidstager har krav på og kan få, og myndighetene setter krav til presis rapportering av lønn, skatt og andre kompensasjoner. Vi har kunnskapen og erfaringen til å hjelpe deg med alt innen dette feltet.

Starte firma

Tenker du på å starte ditt eget firma, men vet ikke helt hvordan du skal gå frem? Vi hjelper deg steg for steg. Vi følger opp hele prosessen slik at du kan på enklest og raskest måte få ditt firma opp og gå.

Tripletex

Tripletex er et webbasert økonomisystem som kan gjøre regnskapet enklere og mer effektivt. Vi har opplæring for kunder som ønsker å ta dette i bruk. Les mer